[ στην κεντρική σελίδα ]

Παγκόσμιο Φόρουμ Φιλοσόφων

"Το καλύτερο φιλοσοφικές ιδέες μεγάλωσα, εδραίωση και την ενοποίηση της Ανθρωπότητας"

Έγκριση και την υποστήριξη του
Γενικού Διευθυντή
της UNESCO